Czy warto kupować tanie ubezpieczenie samochodu?

Czy skrajnie niska cena ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powinna budzić niepokój kierowcy?  Niekoniecznie.

Uniwersalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Właściciele pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w całej Unii Europejskiej, najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji samochodu lub z dniem upływu wcześniejszej polisy, muszą wykupić dla niego obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązywania tego ubezpieczenia, jak i jego zakres dla wszystkich firm ubezpieczeniowych, regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późniejszymi zmianami.

zaparkowane  auta

OC zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla kierowcy pojazdu w przypadku spowodowania przez niego szkód w mieniu i zdrowiu osób poszkodowanych.

Czy wiesz że…?

Podstawowe warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są dokładnie takie same u każdego ubezpieczyciela, na mocy ustawy ubezpieczeniowej. Ponadto, dla wszystkich firm ubezpieczeniowych sumy gwarancyjne są jednakowe:

  • 1 mln euro dla szkód na mieniu, niezależnie od liczby osób poszkodowanych,
  • 5 mln euro dla szkód osobowych, niezależnie od liczby osób poszkodowanych.

Zawarta w polskiej firmie ubezpieczeniowej umowa o polisę OC obowiązuje również w państwach będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia.

Dlaczego warto kupować tanie OC?

Cena polisy ubezpieczeniowej OC może stanowić punkt wyjścia przy wyborze przez właściciela pojazdu firmy ubezpieczeniowej, z którą zawrze umowę. Niska składka na OC wynikać może ze zniżek bonus-malus zastosowanych przez firmę ubezpieczeniową w stosunku do klienta. Wykupując ubezpieczenie OC maksymalnie można skorzystać ze zniżki w wysokości 70 proc. w towarzystwie Proama.

Niska cena ubezpieczenia nie wpływa na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Zawsze powinna być ona taka sama i zgodna z ustawą ubezpieczeniową. Klienci mogą więc spokojnie nabywać najtańsze polisy OC. Składka na to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne jest wyliczana na podstawie czynników związanych z ubezpieczanym pojazdem i jego właścicielem. Dodatkowo, towarzystwo ubezpieczeniowe może naliczyć autonomiczne zniżki, np. za  przedłużenie polisy na kolejny rok w tej samej firmie ubezpieczeniowej czy za jednorazową płatność kartą kredytowa lub za zakup przez Interent.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)