potatki

Preferencyjne rozliczenie pit z dzieckiem

Rozliczenie pit 2016 daje podatnikom możliwość skorzystania z przysługujących im preferencyjnych sposobów rozliczenia podatku. Prawo do wspólnego preferencyjnego rozliczenia przysługuje małżonkom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci.

Mechanizm stosowany przy wspólnym rozliczeniu pit

Wspólne rozliczenie pit 2016 polega na tym, że podatek oblicza się od połowy zsumowanych dochodów podatnika i dziecka (albo współmałżonka), a następnie mnoży przez dwa. Jeśli w roku podatkowym tylko jedna osoba uzyskała  dochody, to podatek naliczany jest faktycznie w podwójnej wysokości od połowy jej dochodów.

Wspólnemu rozliczeniu podlegają jedynie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej.

Korzyści wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Wspólne rozliczenie z dzieckiem z reguły przynosi korzyść,  gdyż w większości przypadków małoletnie dzieci nie uzyskują dochodów. Gdy jednak dziecko w roku podatkowym uzyska dochody, które  podlegają doliczeniu do dochodów rodzica, należy zsumować te dochody i podatek obliczyć od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia pit 2016 mogą wynikać z:

  • dwukrotnego odliczenia kwoty wolnej od podatku
  • zastosowania do części dochodów niższej skali podatkowej niż przy rozliczeniu indywidualnym.

Przykład:

Pani Aleksandra rozlicza pit 2016 z dzieckiem. Dziecko nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających doliczeniu do dochodów rodziców/opiekunów. Roczny dochód pani Aleksandry podlegający opodatkowaniu 100 000 zł dzieli się przez dwa. Od otrzymanej kwoty 50 000 zł  oblicza się podatek według stawki 18% z zastosowaniem odliczenia 556,02 zł, wynikającego z przysługującej kwoty wolnej 3091 zł. Kwotę tak obliczonego podatku nalezy pomnozyc przez dwa. W ten sposób od całości dochodów pani Aleksandry podatek został obliczony z zastosowaniem niższej 18% stawki, a kwota 556,02 zł odliczona dwukrotnie.

Gdyby rozliczenie pit 2016 pani Aleksandra wykonywała indywidualnie, część jej dochodów przekroczyłaby próg 85 280 zł i objęta byłaby stawką 32%. Przysługiwałoby jej odliczenie kwoty wolnej tylko raz, czyli zmniejszenie podatku o 556,02 zł.

Warunki wspólnego rozliczenia pit 2016 z dzieckiem

Nie każdy rodzic/opiekun może złożyć wspólne rozliczenie pit z dzieckiem, szczegółowe informację na ten temat można uzyskać na stronie https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/. Preferencje takie przysługują tylko osobom samotnie wychowującym dzieci:

  • do ukończenia 18 roku życia
  • bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek,dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko pełnoletnie uczy się w szkole polskiej lub za granicą, o których mowa w odrębnych przepisach i w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu przekraczających kwotę wolną od podatku.

Prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje polskim rezydentom podatkowym oraz nierezydentom, którzy osiągnęli na terytorium RP przychody stanowiące co najmniej 75% łącznych przychodów podatnika.

Ze wspólnego rozliczenia pit 2016 z dzieckiem może skorzystać jedynie podatnik rozliczający swoje przychody na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Korzystanie z innych form opodatkowania ( podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, podatek tonażowy) wyklucza wspólne rozliczenie.

Wspólne rozliczenie pit 2016 możliwe jest tylko w ustawowym terminie, czyli do 2 maja 2017. Złożenie deklaracji rocznej po tym terminie nie daje prawa do rozliczenia podatku razem z dzieckiem.

Rozliczenie pit 2016 z programem PITax.pl Łatwe podatki

Chcąc szybko i poprawnie dokonać rozliczenia pit 20016 warto skorzystać z dobrego programu komputerowego.  Rekomendujemy program. PITax.pl Łatwe podatki. Program jest darmowy i dostępny na każdym urządzeniu z połączeniem internetowym. Wypełnione formularze można wydrukować albo wysłać pit przez internet. Elektroniczne wysyłanie zeznań jest możliwe  o każdej porze, gdyż program jest zintegrowany z  systemem e-deklaracje MF.

Aplikacja jest intuicyjna, przyjazna dla podatnika, nie wymaga od nas znajomości prawa podatkowego ani wskaźników potrzebnych do wyliczenia podatku. Zadaje proste pytania i sama znajduje najlepsze rozwiązania, automatycznie wykonuje wszystkie obliczenia. PITax.pl Łatwe podatki oferuje nie tylko możliwość rozliczenia rocznych pitów, ale  też dostęp do ogromnej bazy wiedzy o podatkach oraz pomocy ekspertów.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Preferencyjne rozliczenie pit z dzieckiem, 10.0 out of 10 based on 1 rating