Zabezpieczenia kredytu samochodowego

Na zakup samochodu ludzie zaciągają jedne z najwyższych kredytów. Często kwota pożyczona z banku to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście okres spłaty tego rodzaju pożyczki jest rozciągnięty w czasie, nierzadko nawet na kilka lat. Wysokie kredyty na długi czas to dla banków spore ryzyko, dlatego też instytucje te wymagają od klienta odpowiedniego zabezpieczenia.

Ubezpieczenie autocasco

Podstawowym zabezpieczeniem, z którego korzysta większość banków, jest konieczność wykupienia ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczenie to musi być przepisane na bank, w związku z czym w wypadku uszkodzenia kredytowanego pojazdu to bank otrzymuje odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Weksel in blanco

Niekiedy banki wymagają wystawienia weksla in blanco, który jest następnie przechowywany w dokumentacji klienta. W przypadku problemów ze spłatą kolejnych rat, bank może wykorzystać powyższy weksel.

Poręczenie osoby trzeciej

W przypadku wielu kredytów gotówkowych banki wymagają poręczenia osoby trzeciej. Niektóre instytucje finansowe korzystają z takiego zabezpieczenia również w przypadku kredytów samochodowych. Jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłacania kredytu wtedy bank może wymóc spłatę kolejnych rat od poręczyciela.

Zastaw rejestrowy

Innym rodzajem zabezpieczenia kredytu jest zastaw rejestrowy. Polega on na tym, że pojazd zakupiony na kredyt zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Zastawów. Zapis o zastawie rejestrowym znajduje się także w dokumentach samochodu.

Przewłaszczenie pojazdu

Przewłaszczenie pojazdu polega na tym, że bank staje się współwłaścicielem kredytowanego samochodu. Tym samym o każdej decyzji dotyczącej auta musi być informowany bank. Zapis o współwłasności znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Bank posiada również w swojej dokumentacji kartę pojazdu kredytowanego samochodu. W razie potrzeby właściciel może jedynie wypożyczyć ten dokument, a następnie musi go zwrócić do banku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)